REKLAMA
REKLAMA

Královéhradečtí vodohospodáři dostanou základní ochranné prostředky proti nákaze COVID-19 od samospráv. To je hlavním závěrem schůzky generálního ředitele Královéhradecké provozní a.s. Jakuba Hanzla se starostou Náchodu a místopředsedou VaK Náchod Janem Birke.

 

REKLAMA

Ochranné pomůcky jsou především určeny dispečerům a pracovníkům úpraven vody a čistíren odpadních vod. „Riziko nastává pro osoby, které se pohybují v kanalizaci a tam, kde vzniká aerosol z odpadní vody. COVID-19 vyloučený močí přežívá cca 2 dny, při vyloučení stolicí je to zhruba týden (ale může to být i 14 dní). Přenos na člověka z exkrementů zatím není znám,“ vysvětlil Jakub Hanzl s tím, že u dispečerů je zase důvodem jejich pečlivé ochrany jejich nezastupitelnost. „Vodohospodáři patří mezi takzvané klíčové profese. A spolu se zdravotníky, záchranáři, hasiči, policisty a například prodavači stojí v první linii aktuální války s virem. Do terénu musí, protože vodu na home-office zkrátka nezajistíte,“ dodal Hanzl.

„Problémy v současné situaci nemají jen města a zdravotnická zařízení, ale i firmy, které se starají o každodenní potřeby každého z nás. Proto jsem nabídl pomoc kolegovi vodohospodáři, generálnímu řediteli Královéhradecké provozní, a. s. Jakubu Hanzlovi, s vybavením ochrannými prostředky pro své kolegy a zaměstnance této vodárenské společnosti,“ potvrdil Jan Birke.

KHP samosprava pomoc vodohospodarum

Vodohospodáři zřídili krizové štáby a aktivovali pandemické plány. Jejich prvořadým úkolem je dnes zajistit pitnou vodu pro domácnosti i zdravotníky a odkanalizování a čištění odpadní vody. „Je třeba stále myslet na to, že plynulé zásobování vodou patří nejen k životně důležitým potřebám obyvatele, ale je také nutností pro hladké fungování zdravotnictví. Obce a města si to uvědomují a součinnost při vybavení ochrannými pomůckami je toho příkladem. Nikdo dnes nemá nadbytek, ale ti, kdo stojí v bitvě v prvních řadách, mají mít přednost,“ dodal Jan Birke.

Svoji nezastupitelnou úlohu má dnes i nedávno otevřený moderní vodohospodářský dispečink v Hradci Králové, vybudovaný společností Veolia. V nynější krizové situaci kompletně řídí dohled nad vodohospodářskou infrastrukturou na Hradecku a zároveň úzce spolupracuje s obdobným zařízením v Kladně. Oba dispečinky jsou vzájemně zálohovány a mohou v krásné době převzít vzájemně svou funkci. „Máme okamžitý přehled nejen o kvalitě vody, ale i o aktuálně hrozících problémech a poruchách a jsme tak problémy schopní vyřešit dřív, než nastanou. I proto jsou naši pracovníci v terénu vystaveni řádově nižšímu riziku, což přispívá k rychlejšímu zvládnutí epidemie a daleko větší stabilitě dodávek vody,“ doplnil přijatá opatření vodohospodářů Tomáš Hosa, provozní ředitel Královéhradecké provozní a.s.

Riziko nákazy obyvatel z pitné vody je prakticky nulové. Viry se totiž v pitné vodě nevyskytují a i kdyby došlo ke kontaminaci surové vody, její úprava na vodu pitnou viry zničí, a to i při použití běžných technologických postupů. Zároveň vodohospodáři ve svých krizových plánech myslí i na zvýšenou nemocnost či karanténu provozních pracovníků. „Co se týká dispečinku, ten je vybavený desinfekčními prostředky a rouškami a zároveň mezi dispečery nikdo jiný nemůže,“ uzavřel Jakub Hanzl. 

REKLAMA