Více než tisíc stromů nechá i letos odborně ošetřit Odbor městské zeleně zlínského magistrátu. Využije k tomu především právě probíhající období vegetačního klidu a také jarní měsíce.

„Ošetření stromů je rozděleno do pěti územních a funkčních celků. Především půjde o zdravotní a výchovné řezy, bezpečnostní řezy či lokální redukce v podobě odlehčení nestabilních větví,“ popsala Petra Halašková, arboristka Odboru městské zeleně. Vysoutěžená cena za ošetření celkem 1 030 kusů dřevin je 1 809 845 korun včetně DPH. Toto ošetření stromů spadá mezi pravidelné činnosti odboru. Každý rok je tímto způsobem ošetřena zhruba tisícovka dřevin ve městě. Již několik let je také Zlín zapojen do projektu Stromy pod kontrolou. Tato veřejná databáze informuje o stromech na veřejně přístupných plochách bez ohledu na jejich správce či vlastníka a umožňuje jejich logickou a efektivní kontrolu a správu.

REKLAMA

REKLAMA