Průjezdní úsek silnice II/487 v délce 1,1 kilometru byl zrekonstruován v Karolince. Investorem stavby za 10,413 milionu korun bylo Ředitelství silnic Zlínského kraje. Akce byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice II/487 v průjezdním úseku městem Karolinka v délce 1 131 metrů. Rekonstrukce spočívala ve sjednocení šířky vozovky na 7 metrů mezi betonovými obrubami. V Karolince byl odfrézován původní kryt vozovky v tloušťce do 120 milimetrů v požadovaném spádu podle podélného profilu komunikace. Osazena byla nová betonová přídlažba a dešťové vpusti. Byla vyspravena místa s výtluky a prosedlinami. Následně byla položena ložná a obrusná vrstva nového krytu vozovky z asfaltového betonu. Součástí rekonstrukce silnice byla rovněž stavební úprava zastávkových pruhů pro linkovou osobní dopravu.

REKLAMA

Zhotovitelem stavby byla firma COLAS CZ, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 10,413 milionu korun (včetně DPH). Silniční stavba byla spolufinancována z prostředků SFDI. Stavební práce byly zahájeny v polovině července 2017.

Zdroj: web Zlínského kraje

REKLAMA