REKLAMA

Daikin od dubna letošního roku zvyšuje mzdy všem pracovníkům, a to v průměru o 7 %. Zaměstnanci na kvalifikovaných pozicích dostanou dokonce o 10 až 15 % více. Jedná se tak o jedno z nejvyšších navýšení mezd mezi výrobními podniky v regionu. Daikin Plzeň navíc zvedl roční docházkový bonus na 5 000 korun a všichni zaměstnanci mají nárok na 3 600 Kč, které mohou čerpat v rozsáhlém benefitovém programu.

Druhé plošné navýšení mezd za poslední rok

REKLAMA

Zaměstnanci plzeňského Daikinu letos opět dostanou přidáno. Od dubna vzroste základní mzda napříč všemi pozicemi v průměru o 7 %. Kvalifikovanější zaměstnanci a ti, kteří dlouhodobě podávají výborný výkon, si mohou přijít až na 15% navýšení. „K úpravám v měsíční pohyblivé částce mzdy letos nedošlo. Pro zaměstnance je tedy pozitivní, že se růst týkal garantované části. Díky němu dojde také k navýšení pololetních bonusů, které jsou na základní mzdu navázány,“ upřesňuje Jan Voch, správní ředitel plzeňského Daikinu.

Daikin svým zaměstnancům celoplošně navýšil mzdy i v loňském roce, a to v průměru o 5 %. „Letošní zvýšení mezd reflektuje hospodářské úspěchy Daikinu a je jedno z nejvyšších mezi výrobními podniky v celém regionu. Reagujeme takto na růst výroby a zároveň chceme přilákat nové pracovníky pro více kvalifikované profese,“ dodává Jan Voch.

Vyšší docházkový bonus a 3 600 korun ve formě benefitů

Motivovat současné zaměstnance i potenciální uchazeče se plzeňský Daikin snaží také formou různých bonusů a výhod. Zvýšil tak roční docházkový bonus z 3 000 na 5 000 korun a zavedl odměnu ve výši 15 000 korun pro zaměstnance, jejichž firemní věrnost dosáhne 15 let. Pracovníci ve výrobě si pak přilepšili v rámci benefitního programu, u kterého se roční příspěvek vyšplhal na 3 600 Kč. Tuto částku mohou zaměstnanci čerpat na sportovní a kulturní aktivity. „Došlo také k úpravě pravidel pro vyplácení těchto příspěvků, aby byly dostupné pro více pracovníků,“ doplňuje Jan Voch.Nové výhody doplňují bohatý systém firemních benefitů, jehož součástí jsou bonusy za kladné hodnocení, příspěvky na stravování, penzijní nebo životní připojištění, vzdělávací kurzy nebo 1-2 dny dovolené navíc k současným nadprůměrným 25 dnům.

Daikin Plzeň přichází s projekty společenské odpovědnosti

Daikin v plzeňském regionu dlouhodobě podporuje aktivity zaměřené na ekologii, vzdělávání a sport. Letos věnoval dar ve výši 100 000 korun na nákup sdílených kol pro veřejnost a na přelomu roku se stal kmotrem páru pižmoňů severních v plzeňské zoo. Firma se aktivně věnuje technickému vzdělávání studentů formou přednášek a podpory místních akcí. Plzeňský Daikin získal ocenění Super Green Heart Factory za dlouhodobé úsilí o co největší šetrnost svých výrobních aktivit vůči životnímu prostředí. Nejnovější klimatizační jednotky s logem Daikin, které opouštějí plzeňské výrobní linky, jsou plněné moderním ekologickým chladivem R32. Výrobce se také pravidelně připojuje k různým ekologickým projektům, jako je například Hodina Země nebo využívání dešťové vody.

 

REKLAMA