Nový Jičín má nová pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města. Zastupiteli schválená směrnice definuje osm programů, na které lze finanční prostředky čerpat.  Peníze jsou určeny na sport, kulturu, obnovu kulturních památek, volnočasovou a sociální oblast, hospicovou péči, životní prostředí a na estetizaci objektů. Na uvedené aktivity by mělo v příštím roce připadnout téměř 27 milionů korun milionů korun, o 4,5 milionu korun více, než bylo vyčleněno v letošním rozpočtu.

 

REKLAMA

„Změnu směrnice z roku 2015 vyvolaly podněty odborných komisí. Na tvorbě nových návrhů se pak podíleli zástupci všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu. Za zcela zásadní považuji stanovení maximální výše podpory pro jednotlivé programy, a to nejvýše do 5,5 procenta z daňových a nedaňových příjmů města v předešlém roce. Takže nyní jsme na všechny aktivity pro rok 2019 navrhli 26,7 milionu korun, přičemž jsme vycházeli z účetně uzavřeného roku 2017,“ vysvětlil starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Nejvýrazněji byl navýšen objem prostředků na sport, o více než tři miliony korun. „Většina je ale určena mládeži, kde jsme příspěvek zvedli z 6 na 8 milionů korun,“ řekl starosta. Nová směrnice také jasně vymezuje neuznatelné náklady, na které žadatelé peníze čerpat nemohou. „Pro snazší orientaci v uznatelných výdajích vznikla pro oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit metodika, která by měla jednotlivým žadatelům pomoci v efektivním a správném čerpání dotace a jejím finančním vypořádáním,“ doplnila Markéta Kvitová z odboru školství.

O dotace a návratné finanční výpomoci mohou žádat spolky, organizace i jednotlivci, kteří pořádají jednorázové nebo celoroční aktivity pro občany města. Žádosti o dotace na příští rok bude úřad u většiny programů přijímat od 3. září do 1. října. Drobná termínová odchylka je u sociálních projektů a hospicové péče. O příspěvek na podporu životního prostředí a estetizace objektů se žádá od 1. srpna do 30. září.

REKLAMA