Moravskoslezský kraj chce zainteresovat studenty lékařských fakult stipendiem financovaným z krajského rozpočtu.

Krajské nemocnice, stejně tak jako nemocnice v celé České republice, se dlouhodobě potýkají s nedostatkem lékařů v některých oborech, jako je psychiatrie, vnitřní lékařství, geriatrie, neurologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody. Stejně tak se potýká zdravotnická záchranná služba s nedostatkem kmenových zaměstnanců – lékařů.

REKLAMA

Proto byly vytvořeny tři stipendijní programy pro studenty lékařských fakult pro rok 2017 a následující léta, jejichž účelem je stabilizace lékařů v nedostatkových oborech v krajských zdravotnických zařízeních a lékařů Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, a dále stipendijní program pro studenty zubního lékařství, kteří zabezpečí zdravotní péči v tomto oboru v okrese Bruntál, kde se v této chvíli kraj potýká s největším nedostatkem zubařů.

Program Stabilizace lékařů v Moravskoslezském kraji v nedostatkových oborech je stipendijní program určený studentům prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství. Studenti se v rámci programu zavážou, že po ukončení studia, kdy získají odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře, budou pracovat u poskytovatele zdravotních služeb – příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje – v některém z nedostatkových oborů. Jako nedostatkové obory byly určeny obory psychiatrie, vnitřní lékařství, geriatrie, neurologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody.

Stipendijní program Stabilizace lékařů Zdravotnické záchranné služby v Moravskoslezském kraji je stipendijní program určený studentům prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství. Studenti se v rámci programu zavážou, že po ukončení studia, kdy získají odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře, budou pracovat u Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Novým stipendijním programem je program pro studenty zubního lékařství, kteří se zavážou, že po ukončení studia, kdy získají odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře, budou poskytovat zdravotní služby v oboru zubní lékařství v okrese Bruntál.

U těchto tří stipendií lze podporu čerpat již po úspěšném ukončení 1. ročníku studia a částka je stanovena na 50 tisíc korun pro akademický rok.

Zdroj: oficiální web Moravskoslezského kraje

REKLAMA