REKLAMA

Zastupitelé Karviné na svém 27. zasedání rozhodli o udělení tří medailí MUDr. Wacława Olszaka. V lednu stejné ocenění obdržela dlouholetá ředitelka Regionální knihovny Karviná PhDr. Halina Molinová.

 

REKLAMA

Mgr. Libuše Kolková

Známá regionální historička, průvodkyně, která ve své paměti uchovává hluboké znalosti o celém Těšínsku a Karvinsku. Všechny své znalosti neustále doplňuje o nové a nové informace. Čerpá
z archivu, knih, spoustu zajímavostí, pověstí a legend čerpá a získává od pamětníků. Všechny své obšírné poznatky si zaznamenává ručně. Historie je pro Libuši Kolkovou srdeční záležitostí, něco,
co se podle ní ani nedá slovy popsat. Z Karviné má nejraději Darkov a lázně v nich a kladný vztah má
i k Bludovicím. Vytvořila nespočet poutavých besed a exkurzí o Karviné a okolí pro žáky základních škol i různá sdružení a pro širokou veřejnost. V letech 1993 - 2014 spolupracovala s Regionální knihovnou Karviná, kde vedla vlastivědné přednášky a organizovala poznávací zájezdy pro děti. Od roku 2004 spolupracuje s Muzeem Těšínska – vlastivědné přednášky pro dospělé, poznávací zájezdy pro děti
i dospělé a od roku 2005 spolupracuje s Lázněmi Darkov, kde pořádá poznávací zájezdy a přednáší regionální dějiny.

Symfonický dechový orchestr Májovák

Patří k předním představitelům kultury Karviné. Jeho posláním je reprezentace města Karviné a výchova mladých hudebníků k orchestrální hře. Za dobu své existence procestoval celou Evropu, navštívil
15 zemí a získal řadu významných ocenění. Mezi ně patří v r. 2017 zlaté pásmo s vyznamenáním, cena za nejlepší dirigentský výkon a cena za nejlepší dramaturgii na mezinárodní soutěži v Ostravě
a především zlatá medaile ze Světové hudební soutěže v nizozemském Kerkrade, nejprestižnější soutěži pro dechové orchestry na světě. V letošním roce Májovák oslaví 110 let své existence řadou koncertů, které vyvrcholí velkým koncertem 8. června 2018 během Dnů Karviné na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Šéfdirigentem orchestru je Ondřej Packan.

PaedDr. Milan Bystroň

K hudbě i hornické tradici jej přivedli rodiče. Ovládal hru na housle, klarinet, tenor a saxofon. Od svých 12 let působil ve školním orchestru i dechovém orchestru svého otce. V době studia na hospodářské škole v Orlové byl uměleckým vedoucím a dirigentem 60členného celoškolského souboru.
Jako hudebník – amatér se neustále vzdělával soukromě i na odborných kurzech, též u vojenské plukovní hudby v Kroměříži. V r. 1963 přebírá dirigentskou taktovku po svém otci. Pod jeho vedením dochází k dalšímu rozvoji orchestru. Je rozšířen o nové nástroje. Tím vytváří možnost širšího repertoáru. Orchestr začal pravidelně natáčet v rozhlase, televizi, zúčastňuje se mnoha tuzemských festivalů, reprezentuje Karvinou na mezinárodních soutěžích. Počet členů narůstal a Májovák (tak se jmenuje
od r. 1965) lze zařadit mezi největší dechové orchestry v republice. Jako dirigent byl oceněn hudebním sdružením v polské Bystroni, Paříži, německém Scharzenbergu, v italském Torině- Druentu. Od r. 2009 je čestným dirigentem Májováku.

Medaile MUDr. Wacława Olszaka

Medaile MUDr. Wacława Olszaka je speciálním oceněním statutárního města Karviné a lze jej udělit zejména za mimořádný a zvlášť záslužný čin, rozvoj a propagaci města. Ocenění uděluje Zastupitelstvo města Karviné, a to na základě doporučení pracovní skupiny jmenované Radou města Karviné.

REKLAMA