REKLAMA

Primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD) chce ve městě nastartovat 10 projektů v hodnotě 10 miliard Kč. Peníze na projekty plánuje čerpat z dotací českých ministerstev a fondů Evropské unie.

Karviná se historicky specializuje na tradiční́ odvětví́ těžkého průmyslu, těžbu uhlí a energetiku. Hospodářská transformace je tedy mnohem náročnější a pouze částečně úspěšná. Její nedokončení ovlivňuje ekonomický rozvoj, konkurenceschopnost města a má širší dopad na sociální oblast a životní prostředí.

REKLAMA

“Dlouhodobě proto volám po nutnosti intervence ze strany vlády, tak jako tomu vždy bylo i v jiných státech, kde docházelo k útlumu těžby. Mé žádosti nebyly dlouho vyslyšeny, a proto jsem se chopil vlastní iniciativy a chci dát našemu městu nový impulz,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD). Projekt s názvem „Karviná všemi deseti“ má přinést žádoucí změny a opřít se o nově nabízené finanční zdroje. „Karviná všemi deseti je mou vizí, kterou chci změny řídit, plánovat a řešit systematicky. Mým cílem je nastartovat alespoň 10 projektů za 10 mld. Kč, které městu pomohou v jeho dalším rozvoji a přinesou dlouho očekávanou změnu,” dodává primátor.

Iniciativě primátora nahrává vládní usnesení z 19. října loňského roku, kdy bylo rozhodnuto o hospodářské restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Vláda dává tímto najevo, že si uvědomuje závažnost problémů v těchto strukturálně postižených oblastech. Zavázala se tím, že přispěje k zastavení dalšího zaostávání postižených krajů a měst a pomůže nastartovat jejich prosperitu (tzv. program Restart). Podpora spočívá mimo jiné v revitalizaci a regeneraci území silně zasažených těžební a průmyslovou činností a v přípravě návrhu programu revitalizace a resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě uhlí. Návazně na to ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje státní program na podporu těchto území. Ministerstvo financí uvolní v letech 2019-2025 pro tento program až 2,7 miliardy korun.

Podpora pro změny Karviné existuje i na evropské úrovni. Koncem loňského roku vznikla při Evropské komisi nová Platforma uhelných regionů procházejících přeměnou. Komise se tímto krokem rozhodla pomáhat uhelným regionům s hospodářskými a společenskými problémy,
které souvisí s útlumem těžby. Chce řešit konkrétní problémy, sdílet fungující strategie nebo hledat financování projektů ze stávajících finančních nástrojů. Česko se do nové platformy zapojilo v březnu 2018.

REKLAMA