Bruntálská radnice se zabývala riziky spojenými s případnou povodní a rozhodla se zdokonalit ochranu města. Zařízení sloužící k informování obyvatelstva a stávající prvky lokálního výstražného systému neposkytovaly dostatečné informace pro včasnou výstrahu a povodňový informační systém a povodňový plán města z roku 2014 již nevyhovovaly dnešním požadavkům.

 

REKLAMA

Město Bruntál proto podalo žádost o dotaci na projekt „Protipovodňová opatření města Bruntál“, č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002171, a ten byl úspěšně zrealizován a dokončen. Cílem projektu byla především ochrana zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti, zlepšení informovanosti obyvatelstva a zdokonalení celého výstražného systému před povodněmi.

Předmětem projektu byla proto modernizace místního informačního systému, instalace lokálního výstražného a varovného systému, byly pořízeny nové bezdrátové hlásiče, ústředna, vodoměrná a srážkoměrná stanice. Byl doplněn a zdigitalizován Povodňový plán.Projekt byl realizován v katastrálním území Malá Véska (Nová Véska), Skrbovice, Široká Niva, Nové Heřminovy (místní část Kunov) a Bruntál – město.Celkové náklady na realizaci projektu byly 5 027.841,00 Kč, z toho dotace činila 70%, tj. 3 519.488,70 korun.

Povodňový plán je nyní k dispozici na webových stránkách města Bruntál v rubrice Témata 
a také Životní prostředí – Voda, kde je i digitální povodňový plán celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Bruntál. Zde mohou občané v případě povodňového nebezpečí získat potřebné informace.

Projekt byl spolufinancován Evropskou Unií – Fondem soudržnosti, v rámci Operačního programu Životní prostředí.

REKLAMA